Lastiğin en önemli görevlerinden bir tanesi:


Yuvarlanma direnciOrtalama olarak, bir otomobilin yakıt tüketiminin %20’si yani beş depodan birisi, yuvarlanma direncinin üstesinden gelinmesi için kullanılmaktadır. Evet, bu gerçekten doğru, bir lastik bir otomobilin yakıt tüketiminin %20’sinden sorumludur. Nasil azaltılacağını sorduğunuzu duyar gibiyiz.

Yuvarlanma direncine ne neden olmaktadır?
Tekerleğin her dönüşünde, lastik sırt alanı zeminin yüzeyiyle temasa geçtiğinden bükülmekte ve biçim değişikliğine uğramaktadır. Kauçuk biçim değiştirdiğinden ısınmaktadır ve ısı biçiminde enerji kaybedilmektedir. Bu da lastiğin “yuvarlanma direncinin” %90’ının kaynağıdır.
% 1’lik bir eğimin sürekli olarak tırmanılması gibidir
Bir lastiğin yuvarlanma direnci ne kadar fazla olursa, otomobilin ileriye doğru hareket etmesi için motorun daha fazla güç üretmesi gerekmektedir. Motor sadece lastiğin yuvarlanma direncinin üstesinden gelmek için daha kuvvetli bir şekilde çalışırsa, daha fazla yakıt tüketecektir. Yuvarlanma direncini bir otomobilin %1’lik bir eğimini sürekli tırmanıyormuş gibi düşününüz. Yuvarlanma direnci tamamen ortadan kaldırılamaz ama mümkün olduğunca çok azaltılması daha az yakıt tüketimine ihtiyaç duyacağınız anlamına gelmektedir.
1992 yılından buyana 12 milyar litrelik yakıt tasarrufu sağlanmıştır
Bu da bizim MICHELIN’in yuvarlanma direncine cevabının kullanılmasının bir sonucu olarak yakıt tüketiminde dünya çapında yapılan tasarrufa dair tahminimizdir: Yeşil enerji tasarrufu sağlayan lastikler. Bu lastikler sıra dışı aşınma performansı ve yol tutuş seviyeleri sunabilmektedirler. Güvenlikten ve lastik uzun ömürlülüğünden ödün vermeksizin.

Günümüzde Avrupa'da satılan dört binek otomobil lastiğinden üçü Michelin yeşil lastiklerdir.

1992 yılından buyana Avrupa’da 400 milyon adet düşük yuvarlanma dirençli Michelin lastiği satılmıştır
1992 yılından buyana, MICHELIN yeşil enerji tasarrufu sağlayan lastikleri ayrıca, taşıtlardan 30 milyon tonluk CO2 salınımın azaltılmasına şaşırtıcı bir şekilde katkıda bulunmuştur. CO2 başlıca sera gazlarından birisidir ve kullanılan her bir litre yakıt atmosfere 2,5 kg CO2 salmaktadır.
Avrupa’daki bütün otomobiller Michelin yeşil lastiklerle donatılmış olsaydı, her yıl üç milyar litre civarında yakıt tasarrufunda bulunabilirdik (100,000 yakıt tankerine eşdeğer)
Bu olguyu ve Michelin’in düşük yuvarlanma dirençli lastikleri göz önünde bulundurulduğunda, Michelin’in düşük yuvarlanma dirençli lastiklerinin kullanılması için çevresel gerekçe çok daha ikna edici bir hal almaktadır.